โรงเรียนนาเกลือ

★★★★★0 review

คุณบุญปรอด เจริญฤทธิ์ (ครูโต) เป็นปราชญ์นาเกลือจังหวัดสมุทรสงคราม และเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์มหาลัยวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม (โรงเรียนนำเกลือแห่งแรกของประเทศไทย) เป็นแนวทางที่พัฒนาความรู้และถ่ายทอดออกมา นาเกลือในจังหวัดสมุทรสงครามเหลือเพียง 133 ราย แต่มีชาวนาเกลือที่เป็นเจ้าของพื้นที่นาเองเพียงแค่ 2 ราย และเริ่มลดจำนวนลงมาเรื่อยๆ เนื่องจากคนรุ่นใหม่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับอาชีพทำนาเกลือ ส่วนคุณบุญปรอดเองได้สืบทอดมาเป็นรุ่นที่ 7 ของบรรพบุรุษ โดยได้เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนาเกลือแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อให้เกิดวิธีการใหม่ในการทำนาเกลือ สร้างผลผลิตต่อปีต่อไร่ให้สูงขึ้น ทางโรงเรียนยินดีที่จะสอนวิธีการต่างๆ ให้ ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของนาเกลือยินดีที่จะยอมรับและเรียนรู้นำกลับไปใช้หรือไม่ หรือเจ้าของนาเกลือมีวิธีการใหม่ในการทำนาเกลือให้ผลผลิตต่อปีต่อไร่ให้สูงขึ้น แต่ยังไม่ได้รวบรวมและเขียนออกมาเป็นวิธีการขั้นตอนที่จะเผยแพร่ให้กับประชาชน และเนื่องจากคุณโตถือเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มีความเชี่ยวชาญเนื่องจากคลุกคลีกับการทำนาเกลือมาตลอดชีวิตทำให้แตกฉานในความเข้าใจส่วนต่างๆ ของเกลือและนาเกลือเป็นอย่างดี ประกอบการอุปนิสัยที่เป็นกันเองจึงทำให้สามารถเล่าเรื่องได้สนุกสนานเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทุกคน

โรงเรียนนาเกลือ
Mueang Samut Songkhram,Samutsongkhram
0865241021
Facilities
Method of Payment
Cancellation conditions

เงื่อนไขการยกเลิกFacebook Logon